jonasdahl.dk © 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Silkeborg skal ses på regionskortet

Midtjyllands Avis, 29. september 2007

 

Af Anna Marie Touborg, Regionsrådsmedlem (SF) og Jonas Dahl, Regionsrådsmedlem (SF)

SF i Regionsrådet havde et stærkt ønske om at bevare akutmodtagelsen i Silkeborg, men manglede opbakning af flertallet. I forligsaftalen var det derfor meget afgørende, at der blev et behandlingstilbud på højt niveau, som fremtidssikrer et Regionshospital i Silkeborg. Det var ikke så svært at pege på, hvad det skulle være, for det er allerede tilbud, hvor Silkeborg er foran resten af regionen i dag. Center of Exellence er hospitalets kendemærke. Det skal have og vil få stor opmærksomhed og prioritet både i Regionen og på landsplan. Tværfaglige behandlingsforløb på det medicinske område vil give mange patienter langt bedre helbredelsesmuligheder. Silkeborgs renomme på ryg- hofte- og knækirurgi er velkendt og behovet for behandlinger stort. Derfor var det også helt afgørende for os at intensivfunktionen forblev på stedet. Tanken om, at nedlægge fødefunktionen, var ligeledes helt absurd for os og blev da heldigvis kun ved tanken.

I høringsdebatten var en af bemærkningerne fra en silkeborgborger – ”Hvad er det, der gør, at Silkeborg skal behandles anderledes end Randers, Horsens og Viborg. Er det geografien?” Og ja, det er det. Ikke mindst fordi Sundhedsstyrelsen har gennemtrumfet nogle urimelige anbefalinger, som tvinger regionerne til at se på geografien, fremfor noget andet. Derfor siger vi: Pas nu på! Pas nu på Region Midtjylland, at det ikke bliver en gentagende begrundelse. Vi skal også turde sige nej når Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren kommer med tåbelige forslag. Samlet set blev akutforliget imidlertid spiseligt, fordi den præhospitale indsats blev styrket, fordi intensivfunktionen i Silkeborg blev bevaret og fordi fødefunktionen opretholdes i Silkeborg, i SF gik vi efter og fik indflydelse og derfor er vi med i forliget. Set med vore øjne har Silkeborg fortsat fremragende geografisk beliggenhed i regionen. Og det er ud fra den synsvinkel, vi fortsætter arbejdet i Regionsrådet. Vi mener det, når vi siger, vi skal have en region i balance.


 

Tilbage